O nama

 

Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Federacije BIH , Kantonalna organizacija Zeničko-Dobojskog kantona , je , dana 28.10.2015. god dobio riješenje o utvrdjivanju reperezentativnosti za područje zdravstvene djelatnosti.
Kao takav će :
– zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama i pravnim licima, u skladu sa pravilima o organiziranju i djelovanju sindikata ;
– kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore ;
– učestvovati u radu tijela sastavljenih od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata.