Prezentacija radne verzije okvirnog Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na teritoriji FBiH od 30.09.2019.godine